Τηλεφωνικό Κέντρο        :  2371350100

Λογιστήριο                      : 2371350204 & 374  

email                               : gnxlog@1157.syzefxis.gov.gr

Φόρμα Εποικοινωνίας με Λογιστήριο 

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά