ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ είναι κορυφαίος πάροχος στον τομέα ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.